VÂN NGUYỄN

Có nhờ công ty mua hộ và chuyển nệm Kymdan đi Mỹ, giá thành rẻ hơn ngoài thị trường trường mà chỉ chuyển 10 ngày là bên Mỹ nhận được rồi. Cảm ơn công ty và sẽ ủng hộ dịch vụ dài dài.

Designation: Web Designer